TANTSUKARUD

Rühma telefon: 5411 2275

Tantsukarud on eesti õppekeelega sõimerühm, kus käivad 1-3 aastased lapsed.

Lastega tegelevad
õpetaja Herta Hiiend ja Svetlana Seljutina
õpetaja abi Jelena Klaos