Lõimitud aine- ja keeleõpe ehk LAK-õpe

Lõimitud aine- ja keeleõpe aitab eesti keelest erineva kodukeelega õpilastel omandada keelt koos ainealaste teadmistega.