Lasteaia tasud

Kohatasu

Alates 01. jaanuarist 2023  moodustab Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste  rahastamisel lapsevanema poolt kaetav osa (edaspidi kohatasu) ühes kuus ühe lapse kohta 81 eurot. Vastav info on leitav Tartu linna kodulehelt https://www.tartu.ee/et/lapsevanema-kulud .

Kui pere kaks või enamat last kasutavad kohta munitsipaallasteaias või -hoius, siis pere teise lapse eest tasutakse kohatasu 50% ning kolmanda ja iga järgneva lapse eest kohatasu maksma ei pea.

Kohatasu erisuste rakendamiseks peab üks lapsevanem ja tema lapsed elama Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas ühel aadressil.

Kui laps kasutab lasteasutuses kohta osakoormusega, siis on lapsevanema poolt kaetav osa ühes kuus koormuse ja kohatasu korrutis (arvestades pere laste kohta ülaltoodud erisusi kohatasu suuruses).

Tartu linna majanduslikult vähekindlustatud peredel on võimalik saada toitlustamise toetust.

Toitlustus

Tartu Lasteaeda Mõmmik  toitlustab Baltic Restaurants Estonia AS.

Meie lasteaias on toitlustajal taotletud toitlustuse ökomärgis ja lasteaia menüüs on mahetooraine osakaal 20 – 50%.

Lasteaias on kolm toidukorda: hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode.

Lapsevanemal on võimalik loobuda ühest või mitmest toidukorrast, kui ta teavitab rühmaõpetajat õigeaegselt (toitlustamisele eelneval tööpäeval kella 14.00-ks) sellest ette.

Lapse puudumisest teavitab lapsevanem rühmaõpetajat hiljemalt toitlustamisele eelneva tööpäeval kella 14.00-ks, eelistatult Eliisi infosüsteemis. Kui vanem ei teata lapse puudumisest õigeaegselt, tuleb tal tasuda puudutud päeva hommikusöögi eest. 

Kui vanem ei teata lapse puudumisest puudumise päeva hommikul kella 9.00-ks, tuleb tasuda kogu päeva toidukordade eest.

Kui laps on lasteaiast puudunud, siis lapse lasteaeda tagasitulemisest teavitab lapsevanem rühmaõpetajat eelneval päeval kella 14.00-ks, eelistatult Eliis infosüsteemis.

Kui laps on märgitud puudujaks, kuid tuleb hommikul enne kell 9.00 ootamatult lasteaeda, siis toitlustajal ei ole kohustust talle hommikusööki serveerida, kuid lõunasöögi ja oote valmistamisel peab toitlustaja temaga arvestama ning lapsevanem ka selle eest tasuma.

Toidupäeva maksumus alates 01.oktoober 2023 on 2,60 eurot.