Lasteaia tasud

Lapse toidukulu kolme söögikorra eest - hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode.

Toidukulu päevamaksumused sõime- ja aiarühmades on 1,90€

Tartu linna majanduslikult vähekindlustatud peredel on võimalik saada toitlustamise toetust.

Päevaraha on 1.90

Lapsevanema poolt kaetav osa Tartu Linna Volikogu 30.06.2016 määrusega nr 115 “Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine” kehtestati alates 01.01.2017 uus põhimõte kohatasu määra leidmiseks (st 15% eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt töölepingu seaduse § 26 lg 5 alusel kehtestatud kuutasu alammäärast) ning erisused kohatasu suuruses. Seega kohatasu ühes kuus ühele lapsele on:
alates 01.01.2020. a. on munitsipaallasteaias ja -hoius lapsevanema poolt kaetava osa määraks 81,00 eurot kuus (540 eurot *15%). Vastava info on leitav ka Tartu linna kodulehelt

Kui pere kaks või enamat last kasutavad kohta munitsipaallasteaias või -hoius, siis pere teise lapse eest tasutakse kohatasu 50% ning kolmanda ja iga järgneva lapse eest kohatasu maksma ei pea.

Kohatasu erisuste rakendamiseks peab üks lapsevanem ja tema lapsed elama Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas ühel aadressil.

Kui laps kasutab lasteasutuses kohta osakoormusega, siis on lapsevanema poolt kaetav osa ühes kuus koormuse ja kohatasu korrutis (arvestades pere laste kohta ülaltoodud erisusi kohatasu suuruses).