Mõmmikust

 

Lasteaed Mõmmik eripäraks on kultuuride põimumine ja pühendumine muu kodukeelega laste eesti keele õpetamisele. Lasteaias peetakse oluliseks mitmekesisust ja avatust, luues selleks sobivad tingimused laste arengu toetamiseks.

Mõmmikus on 12 eestikeelset rühma, nende seas kolm sobitusrühma ja kolm sõimerühma. 

Oleme liitunud Lastekaitse Liidu “Kiusamisest Vabaks” programmiga.

Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku ning liitunud programmiga „Kasvades oma toiduga ja “Taimne teisipäev”.