Mõmmikust

Tartu Lasteaias Mõmmik lõimuvad keeled ja kultuurid. Mõmmikus on 12 eestikeelset rühma, nende seas viis keelekümblusrühma. Tähelepanu pöörame muudest rahvustest laste integreerimisele Eesti ühiskonda.

Oleme liitunud projektiga Eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas.

Oleme liitunud Lastekaitse Liidu “Kiusamisest Vabaks” programmiga.

Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku ning liitunud programmiga „Kasvades oma toiduga ja “Taimne teisipäev”.