MESIKARUD

Rühma telefon: 5411 2276

Mesikarud on eesti õppekeelega liitrühm, kus käivad 2-5 aastased lapsed.

Lastega tegelevad
õpetajad Tamara Soots ja Airin Kiidmaa
õpetaja abi Ljudmila Umarova