MESIKARUD

Telefon: 5411 2276
E-post: mesikarud@gmail.com

Eesti õppekeelega liitrühm
1-7 aastased lapseed

Lastega tegelevad

õpetaja Tamara Soots
õpetaja Airin Kiidmaa
õpetaja abi Ljudmila Umarova