RÕÕMUKARUD

Rühma telefon: 5411 2277

Rõõmukarud on eesti õppekeelega lasteaiarühm, kus käivad 5-6 aastased lapsed. Rühmas kasutatakse täieliku keelekümbluse metoodikat.

Lastega tegelevad
õpetajad Ljubov Villemson ja Imbi Poom
õpetaja abi Anna Lampinen