Visioon, missioon ja väärtused

 

Lasteaed Mõmmiku visioon: Märgata ja toetada iga lapse individuaalsust turvalises kaasaegses arengukeskkonnas, luues seeläbi võimalused sujuvaks ning edukaks haridustee jätkamiseks.

Lasteaed Mõmmiku missioon: Üheskoos peredega toetab lasteaia meeskond laste vaimset, emotsionaalset, sotsiaalset ja füüsilist arengut igapäevaselt üheskoos õppides ja mängides ning erinevaid keeli ja kultuure ühtsesse arvestavasse arengukeskkonda lõimides.

Lasteaed Mõmmiku PÕHIVÄÄRTUSED

PÄDEVUS – meil on teadmised ja oskused laste arengu toetamiseks, olles avatud, positiivsed ja õpihimulised.

USALDUSVÄÄRSUS – laste, perede, lasteaia ja tugivõrgustiku omavaheline toetav koostöö.

TURVALISUS – väärtustame laste füüsilist ja vaimset tervist, olles hoolivad ning oma käitumisega lastele toeks ja eeskujuks.

Lasteaia lisaväärtused, mis peituvad sõnas MÕMMIK

Mõistmine – hoolime ja kuulame, pakkudes lastele arenemiseks toetavat keskkonda;

Õppimine – oleme avatud uuendustele, et lapse hääl ja mõte oleks kuuldav;

Mängimine – õpetame ja õpime koos lapsega läbi mängu uusi oskusi;

Multikultuursus – kultuuride erinevused rikastavad meie lasteaeda;

Isikupära – märkame ja mõistame, vajadusel oskame abistada;

Koostöö – tegutseme koos lapse, pere ja tugivõrgustikuga ühise eesmärgi nimel.