SÄRAKARUD

Telefon: 5411 2271
E-post: sara.karud@mail.ee

Eesti õppekeelega liitrühm
1-7 aastased lapsed
Osaline keelekümblus

Lastega tegelevad

õpetaja Merike Kibal
õpetaja Olga Soboleva
õpetaja abi: Žanna Pavljonkova