SÄRAKARUD

Rühma telefon: 5411 2271

Särakarud on eesti õppekeelega liitrühm, kus käivad 5-6 aastased lapsed. Särakarude rühmas kasutatakse täieliku keelekümbluse metoodikat.

Lastega tegelevad
õpetajad Merike Kibal ja Olga Soboleva
õpetaja abi Žanna Pavljonkova